Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу (спеціальність «Соціальна робота»).

Метою викладання навчальної дисципліни є дослідження можливостей соціуму щодо відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин внаслідок стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму (інвалідність), або зміни соціального статусу (люди похилого віку, безробітні, біженці, девіанти та ін.).

Ключові слова: соціальна реабілітація, соціальна адаптація, ресоціалізація, людина з інвалідністю, безробітні, біженці, девіанти, учасники бойових дій.