Викладач: Груць Галина Михайлівна  -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна професійного (загального) спрямування

Електронний курс призначено для студентів _1/2__ курсів бакалаврського (першого) рівня факультету іноземних мов

Курс «Педагогіка» покликаний допомогти студентам факультету іноземних мов оволодіти теоретичними основами сучасної педагогіки, розвинути професійне мислення, оволодіти практичними уміннями і навичками, необхідними для майбутньої професйної діяльності. 

Мета вивчення навчальної дисципліни:забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя,  створити умови, наближені до практичної професійної діяльності; забезпечити творчий розвиток особистості студента та опанувати систему знань: загальнометодологічні основи педагогіки; теорію і практику процесу виховання; дидактику як теорію освіти і навчання.

Основні завдання дисципліни:сформувати педагогічну когнітивну сферу особистості майбутнього фахівця, формування навичок організації самостійної роботи студентів у навчанні; засвоєння принципів та підходів до організації сучасної освіти; розвиток та формування педагогічного мислення, основних принципів культури спілкування.

Ключові слова: освіта, знання, навички, виховання.