Мета навчальної дисципліни: дати цілісні знання про документознавство та архівознавство як окремі науки і навчальні дисципліни; представити системне поняття про структуру, функції і багатозначність документів, які становлять основу документної комунікації; вивчити вітчизняну систему архівної справи; ознайомити зі специфікою роботи журналіста з документами різних типів та архівними матеріалами.

Ключові слова: архів, архівна справа, архівознавство, бланк документа, документ, документаційна діяльність, документознавство, Національний архівний фонд, облік архівних документів, спеціальне документознавство.