Викладач:  Гуцал Петро Зеновійович   - кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета навчальної дисципліни: дати цілісні знання про документознавство та архівознавство як окремі науки і навчальні дисципліни; представити системне поняття про структуру, функції і багатозначність документів, які становлять основу документної комунікації; вивчити вітчизняну систему архівної справи; ознайомити зі специфікою роботи журналіста з документами різних типів та архівними матеріалами.

Ключові слова: архів, архівна справа, архівознавство, бланк документа, документ, документаційна діяльність, документознавство, Національний архівний фонд, облік архівних документів, спеціальне документознавство.