Програма з курсу «Історія Німеччини» призначена для студентів факультету іноземної філології на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Курс є необхідною складовою частиною вивчення теоретичних дисциплін, передбачених спеціальністю «Середня освіта (Мова і література (німецька))».

Курс «Історія Німеччини» спрямований на формування системи знань студентів, спрямованих на визначення найважливіших моментів у становленні німецької держави, аналіз явищ і подій з урахуванням історичного й культурного контексту та формування вмінь оперувати науковою інформацією про країну, мова якої вивчається.

Курс складається з лекційних та практичних занять та доповнюється самостійною роботою студентів з навчальними посібниками та довідковою літературою.

Програма визначає загальну спрямованість викладання теоретичного курсу та обов’язковий обсяг знань та вмінь, якими повинні оволодіти студенти, за допомогою яких здійснюється підготовка кваліфікованого спеціаліста, що має необхідні теоретичні знання і вміє застосовувати їх на практиці