У курсі «Управління персоналом» розглядаються теоретичні та прикладні аспекти управління персоналом, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії управління персоналом і їхній вплив на практику менеджменту персоналу закладу загальної середньої освіти; наводяться традиційні і нетрадиційні методи, засоби, механізми, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності педагогів та обслуговуючого персоналу, досягається максимально можливе використання трудового потенціалу; висвітлюється зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами.