Ладика Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Особиста сторінка на сайті бібліотеки ТНПУ: Ладика О. В.

Нацюк Мар’яна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Особиста сторінка на сайті бібліотеки ТНПУ: Нацюк М. Б.

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності "014 - Середня освіта. Мова і література (англійська)"

Ця дисципліна належить до циклу професійної підготовки.

Мета курсу: набуття професійних компетенцій, тобто вміння та навички володіння різними видами іншомовної мовленнєвої діяльності, на необхідному професійному рівні (які включають у себе загальні мовленнєві/навчальні уміння, мовні знання, соціолінгвістичні та прагматичні компетенції, формування базових знань для вільного володіння та спілкування англійською мовою, використання англомовних, двомовних та фахових словників та ін.)

У курсі подані основні лексичні одиниці по темах, вправи для їх засвоєння та закріплення, вправи для удосконалення навичок аудіювання, говоріння та читання. Розроблений курс містить завдання для проміжного, підсумкового та самоконтролю. Також у курсі містять додаткові завдання та зразки підготування проектів.

Ключові слова: компетенції, говоріння, аудіювання, читання, письмо, лексичні одиниці.