Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу спеціальності 

*014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

У курсі подані основні лексичні одиниці по темах, вправи для їх засвоєння та закріплення. Також у курсі містять додаткові завдання та зразки підготування проектів.