Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн-проектування» є вміння синтезувати набір всіх можливих рішень та підходів до виконання дизайн-проекту.

       Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн-проектування» є:

·       Вдосконалення знань та вмінь, необхідних для проектування ефективного комунікативного середовища;

·       Створення фірмової стилістики, естетично виразної поліграфічної, візуальної, мультимедійної продукції та системи візуальних комунікацій;

·       Вміння науково обґрунтовувати свої пропозиції та скласти детальну специфіку вимог до проекту;

·       Формування загальнокультурних та професійних компетенцій, необхідних для дизайн-діяльності.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати :

·       Теорію та методику проектування в графічному дизайні;

·       Етапи дизайн-проектування;

·       Методи проектування та способи вирішення проектного завдання;

·       Методи та прийоми графічного, пластичного зображення моделі;

·       Прийоми та принципи проектування засобів візуальних комунікацій;

·       Основи розробки та підготовки до друку любої поліграфічної продукції.

·       основи реклами і візуальних комунікацій в дизайні;

·        інформаційні технології в графічному дизайні;

·       основи авторських прав в дизайні;

 вміти :

·       формулювати проектне завдання;

·       провести передпроектний аналіз для вирішення проблеми;

·       знаходити оригінальні прийоми та оптимальні варіанти для реалізації ідеї, візуалізувати ідею в графічній формі;

·       Розробляти проектну ідею, яка базується на концептуальному, творчому підході до вирішення дизайнерського завдання;

·       розробляти дизайн графічної продукції, засобів візуальної комунікації;

·       створювати проекти комплексних об’єктів  графічного дизайну;

·       Підготувати оригінал-макети до тиражування  за допомогою поліграфічної техніки;

·       вести науково-дослідну та творчу діяльність в області графічного дизайну.