Метою викладання навчальної дисципліни «Художньо-прикладна графіка» є формування вмінь і навичок у відображенні реалістичного світу графічними засобами, вміння працювати у різних жанрах графічного мистецтва. Вміння розуміти специфіку графічної мови, що органічно пов’язана з поняттям площини, її  художньою пластичною організацією, а також знайти практичне застосування в подальшій професійній діяльності.

        Завданнями навчального курсу «Художньо-прикладна графіка» є:

·                 Вивчення теоретичних основ мистецтва оригінальної графіки, її художньо-образної мови;

·                 Уміння використовувати різноманітність палітри виразних засобів, прийомів та способів відтворення художньої форми;

·                 Отримання навичок роботи з різними графічними матеріалами та інструментами;

·                 Створення художнього образу і  композицій у прикладній графіці у різних графічних манерах та техніках;

·                 Формування творчої індивідуальності студента;

·                 Виховання в студентів бажання експериментувати з різними техніками та матеріалами, прагнення ними творчого пошуку.