Навчальна дисципліна "Статистичні та хемометричні методи в хімії" призначена для магістрів зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 2 курс навчання.

Метою викладання навчальної дисципліни “Статистичні та хемометричні методи в хімії” є вивчення чисельних методів обробки результатів хімічного експерименту як інструмента при вирішенні конкретних задач, що виникають в рамках фундаментальної та прикладної хімії.

Ключові слова:  хімічний експеримент, сукупність, вибірка, статистичні розподіли, вимірювання, описова статистика, статистична гіпотеза, кореляційний, регресійний та факторний аналізи.