Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Менеджмент в освіті (Управління економічною діяльністю закладів освіти)" призначено для вивчення модуля  "Управління економічною діяльністю закладів освіти"  студентами 1 курсу заочної форми навчання другого (магістерського) рівня підготовки всіх факультетів педагогічних спеціальностей 

  У курсі розглядаються основні механізми та інструменти управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері, моделі фінансової автономії навчального закладу, сучасні світові тенденції управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері.


Ключові слова: фінансування освіти, кошторис школи, освітні субвенції, грантове фінансування, методи фінансування.