Навчальний курс для студентів ІV курсу (на базі повної загальної середньої освіти) або ІІ курсу (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») для підготовки бакалавра у галузі знань 01 Освіта за напрямом  014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології.

Запропоновано програму навчальної дисципліни, зміст лекцій, завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та ІНДЗ.

Ключові слова: конструкція, викрійка, одяг, проектування.