Курс "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням для студентів-магістрантів" призначена для студентів-магістрантів географічного факультету (Теми) та студентів-магістрантів факультету фізичного виховання (Теми)

Дисципліна покликана ознайомити студентів із фаховою лексикою та термінологією, що стосується обраної спеціальності

Окрім того, курс пропонує для додаткового опрацювання матеріалу (Теми), що використовується у діловому іншомовному середовищі, знайомить із особливостями написання ділових листів, резюме та правилами ділового спілкування (інтерв'ю, укладання договорів, контрактів).

Ключові слова: резюме, лист-рекомендація, пошук роботи, інтерв'ю, контракти, переговори.