Дисципліна «Механізація виробничих процесів» відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці бакалаврів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Метою курсу є: сформувати  у студентів теоретичні знання, практичні навички та вміння з технології підготовки до роботи, наладки, регулювання та ефективного використання машин у сфері виробництва рослинницької та тваринницької продукції.

Ключові слова: обробіток грунту, агротехнічні заходи, тваринницька ферма, кормовиробництво.