Викладач:  Замора Ярослав Петрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та транспорту. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 015.038 Професійна освіта (Транспорт).

Мета викладання дисципліни - вивчення психологічних аспектів процесів та структури інформаційної взаємодії людини і техніки, у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих дій, з урахуванням взаємного впливу різних компонентів системи “людина-машина” при її проектуванні, створенні і експлуатації, а також на основі наукового підходу сформувати у студентів практичні навички вирішення питань проблеми аварійності, шкідливих викидів та економічних втрат, пов’язаних з ними, шляхом удосконалення конструкції з метою зниження тяжкості травм учасників ДТП, підвищення активної, пасивної, післяаварійної та екологічної безпеки автомобілів.

Ключові слова: транспортна психологія, транспортний засіб, безпека автомобіля.