Дисципліна «Безпека керування транспортними засобами» відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці магістрів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Мета викладання дисципліни - вивчення психологічних аспектів процесів та структури інформаційної взаємодії людини і техніки, у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих дій, з урахуванням взаємного впливу різних компонентів системи “людина-машина” при її проектуванні, створенні і експлуатації, а також на основі наукового підходу сформувати у студентів практичні навички вирішення питань проблеми аварійності, шкідливих викидів та економічних втрат, пов’язаних з ними, шляхом удосконалення конструкції з метою зниження тяжкості травм учасників ДТП, підвищення активної, пасивної, післяаварійної та екологічної безпеки автомобілів.

Ключові слова: транспортна психологія, транспортний засіб, безпека автомобіля.