1410       трудове навчання,  ступінь бакалавр, 4 курс

В курсі подано основи будови деревини та деревоматеріалів; сучасний стан і перспективи розвитку художньої обробки меблів; історичні аспекти розвитку художньої обробки меблів; обробку деревини в руському, українському та радянському періодах; види різьб та техніку одержання різьби, різні способи обробки деревини.

Ключові слова:виробництво, меблі, фурнітура, технологія.