Викладач: Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування.

     Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/2868-shpak-mariia-myroslavivna 

       Навчальна дисципліна "Психологічна служба вищої школи" для магістрантів спеціальності 053 Психологія (ОПП "Психологія") факультету педагогіки і психології.

       Метою курсу «Психологічна служба вищої школи» є підготовка майбутніх психологів до професійної діяльності у закладах вищої освіти для забезпечення психічного здоров’я учасників навчального процесу, що передбачає профілактику, діагностику та корекцію відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку студентів, їх поведінці та міжособистісних взаєминах, надання психологічної допомоги у розв’язанні конфліктних ситуацій, підвищення психологічної культури студентів, викладачів, керівників навчальних закладів тощо.

      Ключові слова: психологічна служба, заклади вищої освіти, практичний психолог, напрями діяльності, види роботи, студенти, викладачі.