Електронний курс призначений для студентів спеціальності 015.20 Професійна освіта.Транспорт.

Метою курсу є набуття майбутніми інженерами-педагогами знань та формування навичок стосовно дизайну та тюнінгу автотранспортних засобів.

Ключові слова: дизайн, тюнінг, автотранспорт, транспортні засоби