Електронний курс призначений для студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки