Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з англійської мови.
2. Кваліфікаційний екзамен з перекладознавства