Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Менеджмент в освіті"  магістрами спеціальності "Середня освіта". У курсі розглядаються сучасні технології управління навчальним закладом, технологія SWOT-аналізу як основний інструмент стратегічного управління навчальним закладом, функції менеджменту: сутність, особливості та класифікація, методи управління, технології розробки і прийняття управлінських рішень, технологія самоменеджменту.

Ключові слова: менеджемент, технологія, SWOT-аналіз, функції управління, управлінське рішення, самоменеджмент.