Електронний курс "Охорона природи" призначений для студентів спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). Метою курсу є сформувати у студентів уявлення про комплекс міжнародних, державних, регіональних і місцевих заходів спрямованих на забезпечення захисту природніх ресурсів від експлуатації і забруднення з використанням правових, економічних, організаційних заходів з узагальненням і використанням знань комплексу біологічних дисциплін з точки зору раціонального природокористування.

Ключові слова: природа, довкілля, забруднення, ресурси, біорізноманітність.