Викладач: Костюк Леся Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Вибіркова дисципліна загальної підготовки

Електроний курс призначений для студентів бакалаврів

Основна мета курсу сформувати у студентів комплекс знань з основних етапів розвитку етнографічної науки, духовної та матеріальної культури, побуту народів світу, українців та розуміння ролі традиційної культури в їх історичному розвитку. Розвинути у студентів повагу до культури, побуту, менталітету народів світу, України, етнічних спільнот та виробити на основі здобутих знань уміння і навички до оволодіння методикою польових досліджень й застосування їх в практичній діяльності вчителя історії.

Ключові слова: звичаї, традиції, побут, польові дослідження, етнічні спільноти.