Електронний курс "Геологія з основами геохімії" призначений для вивчення дисципліни студентами хіміко-біологічного факультету (спеціальностей Середня освіта, біологія та Середня освіта, хімія). Ресурс містить конспекти лекцій, розроблені лабораторні заняття та завдання для самостійної роботи.

Мета курсу: ознайомлення студентів з внутрішньою будовою Землі, речовинним складом земної кори, основними процесами внутрішньої і зовнішньої геодинаміки.

Ключові слова: мінерали, гірські породи, відслонення, земна кора, метаморфізм, мінеральна сировина.