Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами І курсу спеціальностей  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). У курсі розглядаються: різноманіття безхребетних, будова і життєдіяльність тварин, їх поширення, зв'язок з місцем існування, закономірності індивідуального і історичного розвитку.

Ключові слова: безхребетні, систематика, життєвий цикл