Вибіркова дисципліна мовного спрямування "Дискусія та полеміка як мистецтво суперечки". Для студентів спеціальності 6.020303 - українська мова і література.

   Мета курсу: дати студентам знання про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, досягнення цілей у процесі мовної комунікації та вироблення у них вміння вести суперечку.

   Ключові слова: аргумент, дискусія, диспут, еристика, полеміка.