Дисципліна «Безпека транспортних засобів» відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці магістрів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Мета викладання дисципліни полягає у тому, щоб на основі наукового підходу сформувати у студентів практичні навички вирішення питань проблеми аварійності, шкідливих викидів та економічних втрат, пов’язаних з ними,шляхом удосконалення конструкції з метою зниження тяжкості травм учасників ДТП, підвищення активної, пасивної, післяаварійної та екологічної безпеки автомобілів.

Ключові слова: безпека автомобіля, транспортний засіб, аварійність, конструкція автомобіля.