Дисципліна “Виробничі системи на транспорті” відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці магістрів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Мета викладання дисципліни – формування у студентів системи наукових і професійних знань та навичок в галузі розвитку і ефективного використання виробничої інфраструктури автомобільного транспорту та підготовка до виконання курсового і дипломного проектів.

Ключові слова: виробнича система, технічна база, автртранспортне підприємство, транспортна інфраструктура.