Викладач:  Замора Ярослав Петрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства та транспорту. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної підготовки

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 015.038 Професійна освіта (Транспорт).

Мета викладання дисципліни – формування у студентів системи наукових і професійних знань та навичок в галузі розвитку і ефективного використання виробничої інфраструктури автомобільного транспорту та підготовка до виконання курсового і дипломного проектів.

Ключові слова: виробнича система, технічна база, автртранспортне підприємство, транспортна інфраструктура.