Адаптивне фізичне виховання для студентів 1 курсу факультету фізичного виховання

Адаптивне фізичне виховання спрямоване на формування у інвалідів і людей з відхиленнями в стані здоров’я комплексу спеціальних знань, життєво і професійно необхідних рухових умінь і навиків; на розвиток широкого кола основних фізичних і спеціальних якостей, підвищення функціональних можливостей різних органів і систем організму; на становлення, збереження і використання тілесно-рухових якостей інваліда, які залишилися в наявності.

Мета адаптивного фізичного виховання – адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до фізичних і соціальних умов оточуючого середовища.

Ключові слова: інвалід, дитина-інвалід, інвалідність, адаптація, адаптованість, нозологія.