Фізична культура з методикою викладання у дошкільному навчальному закладі (ДНЗ)

Метою є вивчення навчальної дисципліни є теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку, а також оволодіння професійними навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної організаційної роботи у дошкільному навчальному закладі.

У ході викладання навчального курсу здійснюється вивчення теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку, оволодіння формами, методами та засобами, які входять в арсенал фізичного виховання.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має зв’язки з такими навчальними дисциплінами як: анатомія людини, педагогіка, педіатрія, основи гімнастики, основи легкої атлетики, рухливі ігри, вступ до спеціальності, характеристика сфери фізичного виховання, олімпійський спорт.

Ключові слова. Інструктор з фізичного виховання у ДНЗ, фізичне виховання, теорія і методика фізичного виховання.