Фізична культура з методикою викладання

Метою є вивчення навчальної дисципліни є теорія і методика фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, а також оволодіння професійними навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної організаційної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.

У ході викладання навчального курсу здійснюється вивчення теорії і методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, оволодіння формами, методами та засобами, які входять в арсенал фізичного виховання.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має зв’язки з такими навчальними дисциплінами як: анатомія людини, педагогіка, основи гімнастики, основи легкої атлетики, рухливі ігри, вступ до спеціальності, характеристика сфери фізичного виховання, олімпійський та професійний спорт.

Ключові слова. Вчитель початкових класів, учень, фізичне виховання, теорія і методика фізичного виховання.