Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу спеціальності “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад)”. У курсі розглядаються основи здійснення порівняльного аналізу різних категорій власних назв в англійській та українській мовах.

Ключові слова: зіставна ономастика, власна назва, антропоніми, топоніми, зооніми, фітоніми, астроніми, космоніми, порівняльний аналіз.