Викладач: Грушко Віктор Сергійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

 Мета:           

Ключові слова: