ВикладачРадченко Ольга Яківна - кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня підготовки та другого (магістерського) рівня підготовки

Метою курсу є ознайомлення з основними вимогами щодо проходження практики та зразками оформлення документів.

Ключові слова