Викладач: Радченко Ольга Яківна - кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальності денної і заочної форм навчання

Мета:  У курсі розглядаються теоретичні основи організації освітнього процесу у вищій школі.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, професійна освіта, навчання, виховання, студент, викладач.