Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін навчальних планів вищих закладів освіти 3-4 рівнів акредитації, які готують фахівців в структурі спеціальностей факультетів фізичного виховання.

Метою вивчення історії фізичної культури у вищій школі є: формування системи знань щодо виникнення й розвитку засобів, форм, методів, ідей та теорій фізичного виховання та спорту; виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань фахівця, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури.

Завдання: прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури та спорту; формування практичних навичок роботи з історичною та науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел.

Ключові слова: фізична культура, педагогічні аспекти, становлення та розвиток.