Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Сучасні інформаційні технології" студентами 1-го курсу спеціальності "Трудове навчання і технології". 

  Метою курсу є сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням.

Ключові слова: інформація, засоби сучасних інформаційних технологій, опрацювання інформації, персональний комп'ютер.