Викладач Бармак Микола Вавлентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук (науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка)

Електронний курс циклу загальної підготовки призначений для здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "014. Середня освіта. Історія" та "032. Історія та археологія". Обовязкова дисципліна, яка закінчується екзаменом.

Мета: навчальний курс вивчає комплекс подій і явищ історичного минулого українського народу з найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного етносу, історії державотворення) у контексті місця України в системі міжнародних відносин даного періоду та практики державотворення в сучасній українській державі

Ключові слова: стародавня історія України, палеоліт, мезоліт, неоліт, кіммерійці, скіфи, сармати, слов’яни, Княжа Русь-Україна, культура Київської держави, Галицько-Волинська держава (королівство руське), політична роздробленість Київської держави.