1. Викладач:  Радчук Галина Кіндратівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування   
  2. Науковець ТНПУ імені Володимира Гнатюка  
  3.  Диференційна психологія  є основною дисципліною циклу професійної підготовки

  4. Електронний курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності «Психологія»

  5.  У курсі розглядаються наукові уявлення про джерела індивідуальних, типологічних і групових відмінностей між людьми, які проявляються у специфіці організації нервової системи, психічних процесах, когнітивних стилях, здібностях, інтелекті, особистісних рисах і свідомості; аналізуються психічні утворення різноманітного походження (формально-динамічні, предметно-змістовні, духовно-світоглядні); висвітлюються проблеми впливу статевих, сімейних, професійних і соціально-економічних чинників на формування індивідуальних відмінностей між людьми.

  6.      Ключові слова: диференційна психологія, індивід, суб’єкт діяльності, особистість, індивідуальність, властивості нервової системи,  перша сигнальна система, друга сигнальна система, темперамент, генотип, спадковість, близнюковий метод, внутрішньопарна кореляція, євгеніка, закон фокусування спадковості, пасивна генно-середовищна кореляція, реактивна генно-середовищна кореляція, активна генно-середовищна кореляція,  психофізіологічне дозрівання, рівень психофізіологічної зрілості, принцип гетерохронності, синаптогенез, темп дозрівання, акселерація, ретардація, епохальна акселерація, внутрішньогрупова акселерація, типології характеру, індивідуальний стиль діяльності, типологія акцентуацій характеру, соціоніка.