Викладач: Тарас Вікторович Сіткар – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Технології розробки та тестування програмного забезпечення" призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти  ОП 015.039 Професійна освіта (Цифрові / комп'ютерні технології) інженерно-педагогічного факультету. 

Мета: У курсі вивчається теорія і практика процесу якісної розробки програмного забезпечення, з використанням  міжнародних стандартів. Проводити інспекцію та інтеграцію програмного коду. Вивчити процес тестування всіх характеристик якісного програмного забезпечення згідно стандарту ISO 9126.

Ключові слова: Тестування програмного забезпечення, види тестування, якість програмного забезпечення.