ВикладачРадченко Ольга Яківна - кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки фізико-математичного та інженерно-педагогічного факультетів. 

У курсі розглядаються основні положення і проблематика сучасної педагогіки. Метою курсу є сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес; формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність.

Ключові слова: педагог, виховання, навчання, розвиток, формування, особистість.