Викладач: Шама Олександр Іванович - кандидат історичних наук, доцент.

Науковець: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/3349-shama-oleksandr-ivanovych

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZuVdSR8AAAAJ&hl=pl

https://orcid.org/0000-0002-0614-7666

https://publons.com/researcher/1926118/alexander-shama/publications/

Навчальна дисципліна "Історія Стародавньої Греції і Риму" належить до циклу нормативні загальні дисципліни.

Електронний курс призначено для студентів І курсу (бакалаврат) історичного факультету.

Мета курсу. В процесі вивчення курсу історії Стародавньої Греції і Риму студенти повинні з'ясувати особливості і закономірні риси формування античної цивілізації в її двох варіантах: еллінському і римському; вивчити умови формування і розвитку громадянської общини — поліса — і основні етапи розвитку державних інститутів Античності; сформувати уявлення про особистості античної епохи і засвоїти її основні цивілізаційні досягнення, про творчий потенціал суспільства, прояв діяльності громадянина поліса; вивчити особливості економічного і соціального розвитку Стародавньої Греції і Риму, проблеми власності в Античності.

Крім засвоєння фактологічної і теоретичної сторін курсу історії Стародавньої Греції і Риму студенти повинні також навчитись аналізувати античні джерела, засвоїти методику роботи з ними, виробити вміння вести дискусію, формувати самостійні висновки на основі вивчення творів стародавніх авторів.

Форма контролю: екзамен.

Ключові поняття:

Автаркія — економічна і політична незалежність полісів, їх самостійний, самодостатній характер.

Демос — в Стародавній Греції вільне населення, що володіло громадянськими правами (на відміну від метеків, періеків, рабів). З кінця V—IV ст. до н.е. демосом називають бідні верстви (переважно міського) населення.

Домінат — державний лад Римської імперії починаючи з Діоклетіана (284-305 рр.), коли імператор став у повному розумінні володарем, або паном (dominus).

Коміції — народні збори в Римі. Існувало три види народних зборів: 1) куріатні коміції; 2) центуріатні коміції і 3) трибутні коміції.

Поліс — місто-держава, колектив громадян, що володів правом верховної власності на землю і усвідомлював свою єдність перед лицем рабів, негромадян (метеків) і іноземців (варварів).

Принципат — у Стародавньому Римі специфічна форма монархії, за якої формально зберігаються республіканські установи.