Викладач: Цмоць В.М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Мохун Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)

Мета курсу включає наступне: розуміння специфіки фізичних і астрономічних досліджень; формування уявлень про ключові особливості розвитку фізики і астрономії; ознайомлення з основними типами астрономічних об'єктів, їх особливостями, взаємодіями; формування уявлень про фізичну і астрономічну картину світу як глобальну модель природи, що відображає цілісність і різноманіття природного світу; вивчення засадничих теорій про еволюцію Всесвіту, які складають основу сучасної космології. 

Ключові слова: історія фізики і астрономії, фізичні та астрономічні відкриття, еволюція уявлень.