Викладач: Хім’як Вячеслав Антонович  народний артист України, професор кафедри театрального мистецтва
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету мистецтв 026 Сценічне мистецтво 

 Мета:

Ключові слова: