Науковий керівник: Сокол Мар'яна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. ГнатюкаГарант освітньої програми підготовки доктора філософії (PhD) 014 Середня освіта.

Викладач:  Пришляк Оксана Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри  іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Науковий керівник: 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: