Викладач: Сокол Мар'яна Олегівна -  доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Розробники:

Задорожна Ірина Павлівна - доктор педагогічних наук, професор кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Дацків Ольга Павлівна - доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.   Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Кашуба Олександра Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: