Викладач: Микола Миколайович Барна - доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та зоології. 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач: Наталія Володимирівна Герц  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 91 Біологія

 Мета:

Ключові слова: