Викладач: Столяр Оксана Борисівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

Створити сучасні уявлення про основні принципи та молекулярні основи структурно-функціональної організації сигнальних систем організму, організації рецепторних систем та сигнальних каскадів та їх ролі у регуляції морфо-функціональних процесів в клітинах і тканинах, а також про порушення регуляції процесів життєдіяльності при патологічних процесах. Забезпечити методичні основи для ефективного дослідження сигнальних систем клітини, розробки тест-систем, діагностичних методів, біотехнологічних завдань. Пізнання молекулярно-генетичних основ інтегральних механізмів регуляції метаболізму і підтримання гомеостазу є надзвичайно важливим не лише для розуміння механізмів життєдіяльності організмів, їх динамічної адаптації до різноманітних впливів, а й для пізнання шляхів розвитку патологічних станів, спільного і відмінного у функціонуванні геному за різних патологій, а найголовніше – розшифрування молекулярних основ порушення інтегральних механізмів регуляції життєвих процесів.

Предметом навчальної дисципліни є молекулярні механізми регуляції життєвих функцій, а саме – функціонування геному, підтримання гомеостазу та енантіостазу завдяки узгодженості метаболічних шляхів, керованості клітинного циклу

Мета дисциплінистворити уявлення про молекулярні механізми нейрогуморальної регуляції основних процесів життєдіяльності багатоклітинних організмів. Навчити методичним підходам до вивчення системної організації біорегуляторних функцій та оцінки її порушень.

Ключові слова: