ВикладачГрубінко Василь Васильович  - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Курант Володимир Зіновійович - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
ВикладачФальфушинська Галина Іванівна - доктор біологічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та фізичної терапії. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

 Мета:

Ключові слова: