Викладач: Пида Світлана Василівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач:  Конончук 
Олександр Борисович кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

Мета: сформувати розуміння механізмів формування продуктивності у рослин та тварин на основі знань про сучасні досягнення біологічної науки щодо продукційного процесу і основних методів його дослідження, специфіки і механізмів протікання та регуляції формування продуктивності та їх адаптації до змін умов навколишнього середовища і технологій, а також ролі продукційного процесу рослин і тварин у біосфері.

Ключові слова: продуктивність, рослини, тварини.