Викладач: Пида Світлана Василівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 091 Біологія

 Мета:

Ключові слова: